Lista aktualności Lista aktualności

A czy wiesz co to jest manipulacja drewna?

O „Wpływie manipulacji surowca drzewnego na proces produkcji” mieli okazję dowiedzieć się pracownicy Nadleśnictwa Dojlidy uczestniczący 19 lipca 2018 r. w szkoleniu w Zakładzie Produkcyjno-Usługowym Prawda sp. z o.o. w Olecku.

              Manipulacja wg Słownika PWN to wykorzystywanie jakichś okoliczności, naginanie lub przeinaczanie faktów w celu udowodnienia swoich racji lub wpływania na cudze poglądy i zachowania. 

              W nazewnictwie leśnym słowo manipulacja ma zupełnie inne znaczenie, jest to ogół czynności mających na celu precyzyjny pomiar i podział surowca drzewnego na części o określonych cechach jakościowych i wymiarowych (sortymenty i klasy). Odpowiednie sortowanie, grupowanie i wysyłka uzyskanych podczas manipulacji sortymentów pozwala na optymalizację kosztów oraz zapewnia ciągłość w niezbędny do produkcji surowiec. Właśnie o  „Wpływie manipulacji surowca drzewnego na proces produkcji”  mieli okazję dowiedzieć się pracownicy Nadleśnictwa Dojlidy uczestniczący 19 lipca 2018 r. w szkoleniu w Zakładzie Produkcyjno-Usługowym Prawda sp. z o.o. w Olecku.

     Uczestnicy szkolenia poznali historię powstania zakładu i specyfikę pracy w poszczególnych działach. Mogli zobaczyć miejsce składowania surowca, gdzie dochodzi do  manipulacji dłużyc, to właśnie tu zapadają decyzje wpływające na wartość przyszłego produktu oraz spodziewaną wydajność materiałową. Zakład dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, wyposażonym w wysoko wyspecjalizowane maszyny, których działanie uczestnikom zaprezentowano w całym łańcuchu procesu technologicznego, obejmującym etapy:

  • suszenia w optymalnych warunkach,
  • optymalizacja surowca
  • klejenie,
  • precyzyjne wykończenie,
  • staranne pakowanie,
  • kontrola jakości.

Po części oglądowo - teoretycznej nadszedł czas  na część praktyczną w trakcie której, wszyscy uczestnicy szkolenia aktywnie włączyli się w skręcanie gotowych wyrobów, przygotowanych w całym procesie technologicznym.

Bogatsi o nowe doświadczenia i wiedzę, pragniemy podziękować  Z.P.U. PRAWDA za gościnne przyjęcie, oprowadzenie po zakładzie i za ogrom przekazanej wiedzy na temat pracy w przemyśle tartacznym i w zakresie procesu produkcyjnego.