Lista aktualności Lista aktualności

Kontakty

Nadleśnictwo Dojlidy na mocy Porozumienia z Prezydentem Miasta Białegostoku (w myśl art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach) pełni nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Białystok.

W pozostałych gminach w zasięgu działania Nadleśnictwa od 01.01.2017r. nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa prowadzi Starosta powiatu białostockiego.

W sprawach dotyczących pozyskania drewna należy kontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2, pok. 307.

 

Lp.

Gminy

Leśnictwo

Imię i nazwisko pracownika

Stanowisko

Kontakt

1.

 Białystok

 Antoniuk

 Jacek Bielski

Andrzej Myszkiewicz

leśniczy

podleśniczy

570 948 118

570 948 138

2.

 Białystok

 Solnicki Las

Paweł Biegaj

Adam Prokop

leśniczy

podleśniczy

570 948 119

570 948 139