Lista aktualności Lista aktualności

Nietypowe znalezisko

Poniedziałkowy wczesny poranek (17.09.2018), Leśniczy Leśnictwa Szaciły otrzymuje od grzybiarza informację o nietypowym znalezisku. Natychmiast udaje się we wskazane miejsce.

Po zlustrowaniu terenu, znalezionym przedmiotem, okazuje się granat odłamkowy. Niezwłocznie powiadomiona zostaje Policja oraz Oficer Dyżurny 18 Białostockiego  Pułku Rozpoznawczego w celu powiadomienia Patrolu Rozminowania Nr 16 w Białymstoku. Przybyła na miejsce Policja zabezpieczyła  teren do momentu przyjazdu Patrolu Saperskiego.

Należy mieć świadomość, że materiały wybuchowe stosowane w technice wojskowej w praktyce są całkowicie odporne na działanie warunków atmosferycznych i przez lata zachowują swe właściwości wybuchowe. Dlatego też, pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpiecznego korzystania z lasu oraz odpowiednim postępowaniu w przypadku znalezienia niewybuchu. Pod żadnym pozorem nie wolno dotykać znalezionych przedmiotów, przemieszczać ich ani wykopywać lub zasypywać, ponieważ może stać się to przyczyną zapłonu co stanowi zagrożenie dla naszego życia.

Informacje o znalezionych niewybuchach, niewypałach i przedmiotach niebezpiecznych należy niezwłocznie przekazać  Policji tel.: 997.

Policji i Patrolowi Saperskiego serdecznie dziękujemy za szybką i sprawną interwencje.