Lista aktualności Lista aktualności

Nowoczesne technologie straży leśnej

Nie tylko małe kamery, stały monitoring, nadajniki GPS, ale również badania naukowe mogą być skuteczną bronią w walce ze szkodnictwem leśnym.

Udowodnienie winy oskarżonego w sprawach kradzieży drewna, jest bardzo trudne gdy nie ma się możliwości dopasowania konkretnych odciętych fragmentów drewna pochodzących z pni po kradzieżowych do fragmentów odnalezionego  drewna skradzionego. Tak jest właśnie w przypadku, gdy podejrzenia są skierowane do osoby posiadającej drewno przetarte i tu pomocne mogą okazać się badania DNA drewna.

W 2016 roku w Nadleśnictwie Dojlidy w Białymstoku Straż Leśna prowadziła sprawę kradzieży drewna, w której wykorzystano analizę DNA fragmentów drewna pochodzących z pniaka po kradzieżowego oraz próby pobranej z drewna przetartego znajdującego się na posesji oskarżonego. Podczas oględzin drewna, zarówno w miejscu kradzieży jak i w miejscu odnalezienia „podejrzanego" drewna, udało się odnaleźć cechy, które pomogły w pobraniu próbek, które w dalszych badaniach jednoznacznie potwierdzą winę oskarżonego.

W wyżej opisanej sprawie na początku lipca 2017 roku został przesłany do nadleśnictwa prawomocny, skazujący wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku. Zasądzono w nim od skazanego wysoką grzywnę, wyrównanie szkody, podwójną nawiązkę od wartości drewna wyciętego oraz przychylono się do wniosku straży leśnej o zwrot poniesionych kosztów badań DNA, ponadto sąd zasądził zwrot kosztów i opłat sądowych.

Badania prób DNA wykonywane są m.in. w IBL w Sękocinie Starym. Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania prób i ich wysyłki można z znaleźć na stronie internetowej IBL. Pojedyncze badanie to koszt około 500 zł. W prowadzonej sprawie dołącza się dodatkowo druk postanowienia o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego lub instytucji naukowej. Próby dokładnie opisuje się i fotografuje. Czas oczekiwania na wyniki badań to około 1 miesiąc. Może to wydłużyć dwumiesięczny przepisowy okres dochodzenia. W takim przypadku koniecznym staje się wnioskowanie do prokuratora o przedłużenie okresu dochodzenia i uzyskanie zgody. Wykonanie badań wiąże się oczywiście z poświęceniem większej ilości czasu na prowadzenie czynności dochodzeniowych oraz z dodatkowymi kosztami, jednak w uzasadnionych przypadkach może okazać się bardzo pomocne i jeżeli wyjdzie test DNA,  jest on niezbitym dowodem w sprawie o kradzież drewna.

 

Tekst i zdjęcia: Miłosz Wysocki