Lista aktualności Lista aktualności

Ochrona przeciwpożarowa lasów

Od 15 marca na terenach leśnych Nadleśnictwa Dojlidy rozpoczął się sezon zwiększonego zagrożenia pożarowego. Okres wczesnowiosenny to przede wszystkim pożary suchych traw. W miesiącach letnich, podczas wysokich temperatur powietrza, istnieje ogromne zagrożenie pożarowe całych drzewostanów.

Jak co roku, w Nadleśnictwie zostały wprowadzone dyżury przeciwpożarowe, pełnione przez 7 dni w tygodniu – również w niedziele i święta. Dyżury te mają na celu ciągły monitoring terenów leśnych pod kątem jak najwcześniejszego wykrycia pożaru lasu.

W ramach dyżurów przeciwpożarowych leśnicy stale patrolują tereny leśne oraz pełnią dyżury w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym (PAD), gdzie mają stały podgląd obszarów leśnych Nadleśnictwa przekazywany na żywo z kamer monitoringu przeciwpożarowego. Podczas pełnionych dyżurów leśnicy mają do dyspozycji terenowy samochód patrolowo-gaśniczy wyposażony w 600-litrowy zbiornik wody i osprzęt gaśniczy, który świetnie sprawdza się podczas gaszenia niewielkich pożarów lasu. Do monitoringu oraz gaszenia pożarów lasu z powietrza leśnicy wspomagani są przez specjalistyczny samolot patrolowo-gaśniczy Dromader stacjonujący na lotnisku Krywlany.

W ubiegłym roku na terenie Nadleśnictwa Dojlidy na szczęście nie doszło do żadnego pożaru lasu. W ostatnim dziesięcioleciu doszło jednak aż do 104 pożarów, które swym zasięgiem objęły niemal 24 ha obszarów leśnych. W wyniku tych zdarzeń spłonęła nie tylko ściółka leśna, ale również całe części drzewostanów, przez co straty dla środowiska naturalnego i gospodarki leśnej są ogromne.

Lasy iglaste – przeważające na terenie Nadleśnictwa Dojlidy – są najbardziej narażone na pożary, ze względu na łatwopalne żywice i olejki eteryczne, które wydzielają się z drzew podczas wysokiej temperatury. 

Przebywając w pobliżu lasu pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa związanych z ogniem. W lasach oraz na terenach śródleśnych łąk, torfowisk i wrzosowisk,
jak również w odległości 100 m od granicy lasu zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

  • używania ognia otwartego poza miejscami wyznaczonymi,
  • wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
  • wyrzucania niedopałków papierosa na ściółkę.

Przypominamy, że 9 na 10 pożarów powstaje  z winy człowieka. Apelujemy o odpowiedzialne korzystanie z lasu

 

W przypadku zauważenia pożaru lasu prosimy o alarmowanie:

Straży Pożarnej (tel. 112 oraz 998)

lub

Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Dojlidy (tel. 570 948 147)