Lista aktualności Lista aktualności

Wyjazd szkoleniowy do Nadleśnictwa Gidle

Pracownicy Nadleśnictwa Dojlidy w dniach 21-24 czerwca wzięli udział w szkoleniu na terenie Nadleśnictwa Gidle.

Pierwszym etapem szkolenia było zapoznanie się ze specyfiką  Nadleśnictwa Gidle. W ramach wstępnej prezentacji Zastępca Nadleśniczego Andrzej Stacherski omówił położenie nadleśnictwa, jego walory przyrodnicze, a także zasady prowadzenia gospodarki leśnej.

Na terenie Nadleśnictwa Gidle funkcjonuje Szkoła Operatorów Specjalistycznych Maszyn Leśnych. Nasi pracownicy mieli okazję zaznajomić się z organizacją prac przy maszynowym pozyskaniu i zrywce drewna oraz na żywo zobaczyć pracę harwesterów i forwarderów.   

Ciekawym punktem wizyty terenowej było zapoznanie się z produkcją sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w Gospodarstwie Szkółkarskim Sowin. Ta szkółka kontenerowa  jest jedną z największych w Polsce, co do ilości produkowanych sadzonek gatunków lasotwórczych.

Na spotkaniu pracowników nadleśnictw mieliśmy okazję wymienić swoje poglądy oraz doświadczenia dotyczące naszej codziennej pracy.

Ważną częścią szklenia była wizyta w Ojcowskim Parku Narodowym. Przybliżono nam metody ochrony czynnej i biernej stosowanej na terenie parku.

Stosowane zabiegi ochrony czynnej polegają na usuwaniu drzew i krzewów oraz ich odrośli, a także koszeniu muraw i łąk wraz z usuwaniem biomasy roślinnej w celu poprawy warunków bytowania gatunków roślin chronionych.

Z najwyższego  wzniesienia w Ojcowskim Parku Narodowym – Chełmowej Góry (473 m n.p.m.) podziwialiśmy krajobraz.

W trakcie  pieszej wędrówki po parku mogliśmy zapoznać się z zagospodarowaniem turystycznym terenu.

Wizyta w Kopalni Soli w Wieliczne ukazała ważną rolę drewna, które ma zastosowanie w umocnieniach ścian i korytarzy kopalni.  Z drewna wykonywane były elementy maszyn, które służyły w dawnych czasach do wydobywania soli na powierzchnię ziemi.

Schodząc po drewnianych stopniach wijących się wśród słonych skał, bez trudu można sobie wyobrazić, jak wymagająca była praca dawnych górników.

Wyjazd wzbogacił nas o nowe doświadczenia i wiedzę.

 

Chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania Nadleśniczemu Nadleśnictwa Gidle oraz pracownikom za ciepłą atmosferę i gościnne przyjęcie.