Aktualności

Mała garstka, pełna kieszeń czy też worek zebranych żołędzi, wszystko liczyło się w akcji zbierania darów jesieni pt. „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki”, zorganizowanej przez Nadleśnictwo Dojlidy we współpracy z Kołem Łowieckim „Przepiórka” w Zespole Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych w Surażu.

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Przetargi, zamówienia i zarządzenia prezentujemy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Podstawą działalności rynkowej Lasów Państwowych jest sprzedaż drewna. Nowoczesna gospodarka leśna, prowadzona przez Lasy Państwowe w naszym kraju, podporządkowuje wielkość pozyskania drewna nadrzędnym względom trwałości lasów i zwiększania ich zasobów.

Zakazy wstępu do lasu

W wyjątkowych przypadkach, nadleśniczy ma prawo wprowadzić zakaz wstępu do lasu. Takie zakazy wiążą się przede wszystkim z zachowaniem bezpieczeństwa odwiedzających las.

Ogłoszenia

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że w planowanym terminie: 15 - 19 września 2018 r. na całym obszarze województwa podlaskiego, będą prowadzone ochronne szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie - w akcji jesiennej 2018 roku.

Informacje o pracach leśnych

Harmonogram zaplanowanych prac: