Wydawca treści Wydawca treści

Kontakty

Nadleśnictwo Dojlidy na mocy Porozumienia z Prezydentem Miasta Białegostoku (w myśl art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach) pełni nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Białystok.

W pozostałych gminach w zasięgu działania Nadleśnictwa od 01.01.2017r. nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa prowadzi Starosta powiatu białostockiego.

W sprawach dotyczących pozyskania drewna należy kontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2, pok. 307.

 

Lp.

Gminy

Leśnictwo

Imię i nazwisko pracownika

Stanowisko

Kontakt

1.

 Białystok

 Antoniuk

 Andrzej Myszkiewicz

leśniczy

570 948 118

2.

 Białystok

 Solnicki Las

 Tomasz Bozik

Paweł Biegaj

leśniczy

podleśniczy

570 948 119

570 948 139