Wydawca treści Wydawca treści

Konsultacje społeczne lasów HCVF

Nadleśnictwo Dojlidy informuje o trwających konsultacjach społecznych lasów HCVF oraz planowanych na 2018 rok zabiegów gospodarczych w lasach HCVF. Uwagi można zgłaszać w terminie do 30 dni od daty ukazania się  niniejszego ogłoszenia.


Zabiegi gospodarcze w 2017r.

W związku z trwającą procedurą ustalania Planu Urządzenia Lasu na lata 2017-2026 Nadleśnictwo Dojlidy informuje, iż w roku 2017 będą prowadzone następujące zabiegi gospodarcze:

Lp.

Rodzaj zabiegu

Powierzchnia zabiegu
w [ha]

  1.  

Rębnia I

80,75

  1.  

Rębnia II, III, IV, V

72,96

  1.  

TWP

131,01

  1.  

TPP

1051,10

  1.  

TPN

17,50

  1.  

CP

10,34

 

Dokładna lokalizacja zabiegów zostanie przedstawiona po otrzymaniu zatwierdzonego przez Ministra Środowiska Planu Urządzenia Lasu (poddanego konsultacjom społecznym).

Ze względu na trwające prace zmienione zostaną lasy HCVF kategorii 3.1, 3.2, 4.1., pozostałe nie ulegną zmianie. Po otrzymaniu Planu Urządzenia Lasu konsultacjom zostaną poddane również obszary nieobjęte gospodarowaniem na terenie Nadleśnictwa Dojlidy.


Lasy HCVF

Zasady ogólne wyznaczania lasów HCVF i zasad w nich gospodarowania w Nadleśnictwie Dojlidy

1.   Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests – polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane z wykorzystaniem „Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska.

2.    Procedura wyznaczania tych lasów i zasad w nich gospodarowania zrealizowana została po konsultacjach z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi. Konsultacje prowadzone były w oparciu o informacje zamieszczone na stronie internetowej oraz wysłane pisma do różnych partnerów zapraszające do konsultacji tej tematyki w okresie (I konsultacje od 23.02.2009 r. do 25.02.2009 r., II konsultacje  od 22.10.2009 r. do 30.11.2009 r.).

3.   Konsultacje społeczne zmian w poszczególnych kategoriach HCVF oraz zadań gospodarczych planowanych do wykonania w lasach HCVF odbywają się corocznie w oparciu o informacje zamieszczone na naszej stronie internetowej. Konsultacje przeprowadzono:

- na 2010 r. w okresie od 22.10.2009 r. do 30.11.2009 r.,
- na 2011 r. w okresie od 30.11.2010 r. do 15.01.2011 r.,
- na 2012 r. w okresie od 17.11.2011 r. do 31.12.2011 r.,
- na 2013 r. w okresie od 22.11.2012 r. do 22.12.2012 r.,
- na 2014 r. w okresie od 18.11.2013 r. do 18.12.2013 r.,
- na 2015 r. w okresie od 28.11.2014 r. do 29.12.2014 r.
- na 2016 r. w okresie od 27.11.2015 r. do 28.12.2015 r.

 

5. Dodatkowych informacji na temat lasów HCVF udziela p. Luiza Antowska  tel. 85 743 68 75, e-mail: luiza.antowska@bialystok.lasy.gov.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30. W opisie planowanych działań gospodarczych używane są terminy z zawodowego języka leśników, które są szczegółowo objaśnione w słowniku w materiałach do pobrania.