Wydawca treści Wydawca treści

Konsultacje społeczne zadań gospodarczych na rok 2019

W ramach konsultacji społecznych Nadleśnictwo Dojlidy przedstawia zestawienie zabiegów gospodarczych w poszczególnych kategoriach lasów HCVF do realizacji w 2019 roku (wg Prowizorium Planu na rok 2019). Konsultacje trwają 30 dni od daty opublikowania danych na niniejszej stronie internetowej.

Data publikacji: 06.12.2018r.


Lasy HCVF

Zasady ogólne wyznaczania lasów HCVF i zasad w nich gospodarowania w Nadleśnictwie Dojlidy

1.   Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests – polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane z wykorzystaniem „Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska.

2.    Procedura wyznaczania tych lasów i zasad w nich gospodarowania zrealizowana została po konsultacjach z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi. Konsultacje prowadzone były w oparciu o informacje zamieszczone na stronie internetowej oraz wysłane pisma do różnych partnerów zapraszające do konsultacji tej tematyki w okresie (I konsultacje od 23.02.2009 r. do 25.02.2009 r., II konsultacje  od 22.10.2009 r. do 30.11.2009 r.).

3.   Konsultacje społeczne zmian w poszczególnych kategoriach HCVF oraz zadań gospodarczych planowanych do wykonania w lasach HCVF odbywają się corocznie w oparciu o informacje zamieszczone na naszej stronie internetowej. Konsultacje przeprowadzono:

- na 2010 r. w okresie od 22.10.2009 r. do 30.11.2009 r.,
- na 2011 r. w okresie od 30.11.2010 r. do 15.01.2011 r.,
- na 2012 r. w okresie od 17.11.2011 r. do 31.12.2011 r.,
- na 2013 r. w okresie od 22.11.2012 r. do 22.12.2012 r.,
- na 2014 r. w okresie od 18.11.2013 r. do 18.12.2013 r.,
- na 2015 r. w okresie od 28.11.2014 r. do 29.12.2014 r.
- na 2016 r. w okresie od 27.11.2015 r. do 28.12.2015 r.

- na 2018r. w okresie od 15.12.2017 r. do 16.01.2018 r.
 

5. Dodatkowych informacji na temat lasów HCVF udziela p. Luiza Antowska  tel. 85 743 68 75, e-mail: luiza.antowska@bialystok.lasy.gov.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30. W opisie planowanych działań gospodarczych używane są terminy z zawodowego języka leśników, które są szczegółowo objaśnione w słowniku w materiałach do pobrania.