Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Dojlidy
Nadleśnictwo Dojlidy
85 743 68 75
85 743 68 32

Al. 1000-lecia P.P. 75
15-111 Białystok

Nadleśniczy
Zenon Angielczyk
85 743 68 75
Zastępca Nadleśniczego
Jacek Bejm
85 743 68 75 wew. 25
Główny Księgowy
Jolanta Kiersnowska
85 743 68 75 wew. 26, 668 136 674
Inżynier Nadzoru
Piotr Gołembiewski
85 743 68 75 wew. 39, 570 948 154
Sekretarz
Andrzej Godlewski
85 743 68 75 wew. 37, 570 948 156

Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny

ALARMUJ w razie pożaru lasu
Nadleśnictwo
Tel.: 570 948 147
Straż pożarna
Tel.: 998

Posterunek Straży Leśnej

Jacek Pychner
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 570 948 157
Miłosz Wysocki
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: 570 948 110
Piotr Lewiński
Strażnik Leśny
Tel.: 570 948 109
Daniel Baran
Strażnik Leśny
Tel.: 570 948 108

Stanowisko ds. pracowniczych

Beata Stankowska
Starszy specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 85 743 68 75 wew. 32, 698 627 821

Dział Administracyjno -Gospodarczy

Anna Sorko
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 85 743 68 75
Agnieszka Fiedorczuk
Starszy specjalista ds.administracyjnych
Tel.: 85 743 68 75 wew. 39, 570 948 130
Krystyna Bagińska
Starszy referent ds. administracyjnych
Tel.: 85 743 68 75 wew. 38
Mariusz Pawluczuk
Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej
Tel.: 85 743 68 75 wew. 38, 570 948 143

Dział Gospodarki Leśnej

Sabina Adamska
Starszy specjalista SL ds. hodowli lasu
Tel.: 85 743 68 75 wew. 28, 570 948 126
Izabela Sadowska
Starszy specjalista SL ds. hodowli lasu
Tel.: 85 743 68 75 wew. 33, 570 948 155
Barbara Czech
Specjalista SL ds. użytkowania
Tel.: 85 743 68 75 wew. 35, 570 948 125
Elżbieta Święcka
Starszy specjalista ds. bhp i lasów niepaństwowych
Tel.: 85 743 68 75 wew. 33, 570 948 126
Mirosława Patejczuk
Starszy specjalista SL ds. marketingu
Tel.: 85 743 68 75 wew. 35, 570 948 124
Adrian Kuryś
Starszy referent ds. gospodarki drewnem
Tel.: 85 743 68 75 wew. 35
Michał Obzejta
Starszy specjalista SL ds. LMN i stanu posiadania
Tel.: 85 743 68 75 wew. 33, 570 948 123
Ewelina Dubiejko
Starszy referent ds. stanu posiadania
Tel.: 85 743 68 75 wew. 24, 570 948 149
Luiza Antowska
Specjalista ds. ochrony przyrody, łowiectwa i edukacji leśnej
Tel.: 85 743 68 75 wew. 24, 570 948 128

Dział Finansowo - Księgowy

Agnieszka Saniukiewicz
Starszy specjalista ds. finansowo - księgowych
Tel.: 85 743 68 75 wew. 23
Marta Samborska
Starszy referent ds. finansowo - księgowych
Tel.: 85 743 68 75 wew. 23
Adrian Bartnicki
Starszy referent ds. finansowo - księgowych
Tel.: 85 743 68 75 wew. 23
Dorota Karczewska
Referent ds. finansowo - księgowych
Tel.: 85 743 68 75 wew. 27